class

Upisi u dječji vrtić Girice


Osim godišnjeg raspisanog natječaja u mjesecu svibnju kada se natječaj za prijem djece u naš vrtić raspisuje, istovremeno djeca se mogu upisati u vrtić i tijekom godine ukoliko dječji vrtić ima slobodnih mjesta u redovnom programu.

Uz prijavu trebate priložiti:
  • - presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
  • - preslike osobnih iskaznica roditelja
  • - potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
  • - nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (centar za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju (ukoliko postoje)
  • - ispunjeni obrazac Zahtjev za upis djeteta u predškolu koji se preuzima sa web stranice
Dječji vrtić GIRICE organiziran je u sedam odgojnih skupina: tri jasličke i četiri vrtićke skupine. Skupine dijelimo prema kronološkoj dobi djeteta u tzv. jasličke skupine (djeca do 3. godine) i vrtićke skupne (djeca od 3-7 godina). Sve skupine su dobno mješovite.