class

Programi javnih potreba


Program predškole


Program predškole provodit će se u razdoblju od rujna do svibnja tekuće pedagoške godine. Broj sati predškole za pedagošku godinu iznosi minimalno 250 sati. Program je namijenjen djeci, školskim obveznicima za iduću pedagošku godinu, odnosno školsku godinu, u dobi od 6 godina. Provodit će se u sklopu redovitog 10-satnog predškolskog programa, od 12:30h do 15:30h. Program će se prilagođavati potrebama roditelja i djece.

Maksimalni broj djece u skupini koja provodi program predškole je 20. U slučaju većeg broja djece program predškole provodit će se u dvije skupine.

Voditeljice programa su odgojiteljice zaposlene u dječjem vrtiću.

Program rada s darovitom djecom


Provodit ćemo kroz redovne programe umjetničkim, športskim, govorno-jezičnim i istraživačkim aktivnostima. Programske sadržaje ovih aktivnosti provodit će stručna suradnica i odgojiteljica, na razini vrtića. Cilj rada je otkriti darovitost – dar svakoga djeteta zadovoljiti dječje potrebe za raznovrsnim načinima izražavanja, obogatiti redovne programe, potaknuti i obogatiti komunikaciju između djece i odgojitelja iz svih odgojnih skupina i odgojitelja međusobno.