O projektu „Rastimo uz pokret i dodir“

Projekt Rastimo uz pokret i dodir namijenjen je djeci korisnicima Dječjeg vrtića Girice kod
kojih su uočena odstupanja na području senzorne integracije koja može biti primaran
problem, ali i sekundarni kao posljedica drugih poteškoća (npr. ADHD; autizam…).
Projektom će direktno biti obuhvaćeno desetero djece, a indirektno sva ostala djeca za
koja se ukaže potreba za poticanjem cjelokupnog razvoja. Jedna od glavnih aktivnosti
projekta je opremanje senzorne sobe u kojoj će se provoditi poticanje senzorne
integracije. Planirano je predavanje za roditelje, izrada plakata i brošura. Prijavljenim
projektom želimo djeci na otoku omogućiti kvalitetnu podršku i poticanje razvoja već od
najranije dobi. Cilj nam je poticanjem senzorne integracije poticati razvoj i prevenirati
moguće teškoće kod djece koja imaju predispozicije za razvoj određene teškoće.

 

IMG_20200109_085050.jpgIMG_20190828_102248_1.jpgIMG-fdbc1a701d87c4ec79b875af17d7d1c4-V.jpg


Copyright © 2017. Sva prava pridržana DV Girice, Cres