Naslovnica

UPUTE I PROTOKOLI ZA RAD
DJEČJEG VRTIĆA GIRICE NA
POČETKU PEDAGOŠKE GODINE

2020./2021. U UVJETIMA
POVEZANIMA S COVID-19

 

Mogućnosti provedbe:
Svaka ustanova, ukoliko ima uvjete za to, dužna je provoditi sve preporuke, ukoliko ne,
dužna ih je prilagoditi uvjetima rada u ustanovi.
PROTOKOL DOLAZAKA, ULAZAKA I IZLAZAKA ZA DJECU
• Zabranjen je ulaz u ustanovu osobama koje su bolesne (povišena tjelesna
temperatura, respiratorni simptomi, kašalj, kratak dah) ili su u samoizolaciji.
• Za ulazak u ustanovu roditelji jasličke djece koriste jaslički ulaz, a roditelji vrtićke
djece koriste vrtićki/glavni ulaz.
•  Dolazak djece moguć je najkasnije do 8,30 sati. Nakon toga vremena, nećemo biti
u mogućnosti primiti dijete.
• Iza 8,30 smiju doći samo djeca koja su na adaptaciji. Oni dolaze u unaprijed točno
dogovoreno vrijeme. Roditelji na adaptaciji djece u ustanovi se zadržavaju do 15
minuta.
•  Prije dovođenja djeteta u vrtić, roditelj je dužan izmjeriti temperaturu djetetu. Bez
obzira na roditeljsku obavezu mjerenja temperature, odgajateljice će isto učiniti po
dolasku djeteta u ustanovu.
• U ustanovu se ne dovodi dijete ukoliko ima simptome respiratorne bolesti
(povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta
njuha i okusa), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s
COVID-19.
• Dijete u vrtić dolazi u pratnji isključivo jedne osobe.
•  Roditelj OBAVEZNO koristi zaštitu (maskicu) za lice.
• Ispred ulaznih vrata vrtića i skupina bit će postavljena podloga za dezinfekciju
obuće na koju dijete/roditelj trebaju stati i dezinficirati obuću.
• Roditelj treba na ulazu dezinficirati ruke.
• DJECA NE DEZINFICIRAJU RUKE.
• Roditelj odvodi dijete samo do garderobe (ne ulazi u odgojnu skupinu, osim
ukoliko je dijete na adaptaciji).
• Roditelj se minimalno zadržava u prostoru vrtića, poštujući razmak od 1.5 m bez
nepotrebnog zadržavanja po hodnicima te komuniciranja s drugim odraslim
osobama.
• Dijete se preobuva u obuću koja je samo za vrtić.
• Nakon preobuvanja, po dolasku djeteta u skupinu, odgajatelj s njim odlazi do
sanitarnog čvora gdje dijete pere ruke.
• Odgajatelj ispunjava mjesečnu evidencijsku listu o dolasku djeteta.

• Odgajatelj ispunjava mjesečnu evidencijsku listu izmjerene temperature djeteta.
• Odgajatelj ispunjava mjesečnu evidencijsku listu osoba koje dovode i odvode
dijete u/iz ustanove.
• Odgajatelj s djecom provodi najviše vremena na otvorenom, a za vrijeme obroka
stavlja najmanji mogući broj djece za isti stol.
• Prilikom dolaska po dijete, vrijede iste epidemiološke preporuke kao i pri
dovođenju.

NAPOMENE:
• Neophodno je poticati fizički razmak, kao i pojačanu osobnu higijenu djece (češće
pranje ruku sapunom i tekućom vodom).
• Kod djece rane i predškolske dobi, doći će do određenih odstupanja u provedbi
uslijed specifičnosti i potreba pojedinih odgojno-obrazovnih procesa, njege djeteta
te razvojnih značajki pojedinih dobi kao što su: istraživanje prostora i predmeta
koji okružuju dijete (u određenoj dobi stavljanje u usta ruku i predmeta); znatiželja
u odnosu na druge osobe/drugu djecu; motorička nespretnost i nedoraslost;
potreba za kretanjem.
• NIJE DOZVOLJENO donošenje igračaka od kuće.
• Isključivo u periodu adaptacije, dozvoljeno je donijeti igračku odnosno „prijelazni
objekt“ koji se može dezinficirati (treba izbjegavati plišance, deke, krpice,…).
• Dozvoljeno je donošenje duda i bočica za malu djecu.
• Dozvoljeno je donošenje paketa pelena, vlažnih maramica. (kod primitka,
odgajatelji su dužni dezinficirati ambalažu).
• Prilikom šetnje, treba izbjegavati kontakte s drugim osobama. Po povratku u vrtić,
potrebno je provesti higijenu ruku.

ORGANIZACIJA RADA S DJECOM
• U skupini Pužići, Cukarići i Anđelići rade po dvije odgajateljice, u skupini Voćko
rade dvije odgajateljice i jedna osobna asistentica, u skupini Loptice i Šapice rade
po dvije odgajateljice i treća odgajateljica kao pomoć pri radu djeci s teškoćama u
razvoju.
• Treba izbjegavati miješanje djece iz različitih skupina.
• Stručne suradnice psihologinja i logopedinja smiju ulaziti u sve skupine, uz
poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.
• Tehničko i administrativno osoblje NE ULAZI u skupine dok u njima borave djeca.
Pregled, čišćenje sanitarnog čvora u skupini, te nadopuna higijenskih potrepština
vršit će se isključivo prilikom boravka djece na vanjskom prostoru.
• Zbog povoljne epidemiološke situacije na području grada Stožer civilne zaštite
grada Cresa je odobrio zahtjev za ublažavanje mjera te odgajateljice u skupinama
ne trebaju nositi masku.

 SURADNJA S RODITELJIMA
• Komunikacija i suradnja s roditeljima provodit će se pridržavajući se
epidemioloških preporuka, a po potrebi i drugim komunikacijskim kanalima i
online.
PROTOKOL POSTUPANJA ZA DJELATNIKE DJEČJEG VRTIĆA
GIRICE
UPUTE O DOLASKU DJELATNIKA NA POSAO
• Prije dolaska na posao, djelatnici su dužni kući izmjeriti tjelesnu temperaturu.
Također po dolasku i odlasku s posla djelatnici su obvezni mjeriti tjelesnu
temperaturu i upisati je u evidencijsku listu.
• Jutarnja spremačica koja prva dolazi na posao, dužna je natopiti dezbarijere
dezinfekcijskim sredstvom. Dezbarijere se nalaze ispred svake odgojne skupine i
na ulazu u ustanovu.
• Za dolazak/odlazak djelatnici koriste bočni ulaz u zgradu.
• Na posao ne dolaze djelatnici koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu ili druge
znakove zaraznih bolesti.
• Na postavljenim je dezbarijerama potrebno dezinficirati obuću prije ulaska u
objekt.
• Po ulasku u ustanovu potrebno je oprati ruke (upute crvenog križa) i zatim obući
čistu radnu odjeću koja će se korisiti isključivo u vrtiću te obuti radne papuče.
 Po dolasku na posao, obvezna je dezinfekcija mobitela.
• Nakon toga je potrebno ponovno oprati te dezinficirati ruke dostupnim
dezificijensom.
• Upute za pravilno korištenje maskica nalaze se na stranicama HZJZ-a.
• Nošenje rukavica nije preporučljivo (prednost se daje učestalom pranju i
dezinficiranju ruku).
• Važno je pridržavati se socijalne distance za unutarnje prostore te smanjiti fizički
kontakt (bliski kontakt):
* djece i odgajatelja iz jedne odgojno-obrazovne skupine s djecom i
odgajateljima drugih skupina
* roditelja djece i djelatnika ustanove
* kod putovanja u/iz ustanove
* prilikom ulaska i izlaska iz ustanove
* tijekom cjelokupnog boravka u ustanovi.

HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKE MJERE DIDAKTIČKE OPREME I PROSTORA TE
UPUTE ZA DISTRIBUCIJU HRANE
• U planiranju didaktičke opreme sobe, odgajatelji trebaju dati prednost opremi
glatkih, tvrdih površina koje se lako dezinficiraju.
• Ako je ikako moguće potrebno je izložiti didaktičku opremu i igračke da se osuše
na suncu.
• Prati i sušiti igračke potrebno je na kraju svakog radnog dana posebno za skupine
djece koja su, sukladno razvojnoj dobi, sklona stavljati predmete u usta.
• Posteljina se mijenja i pere 1 puta tjedno.
• Krevetić i prekrivač svakog djeteta su obilježeni njegovim imenom.
• Higijena zraka unutarnjeg prostora se održava čestim provjetravanjem i/ili po
mogućnosti stalnim držanjem vrata terasa otvorenim.
• Odgajatelji i stručni suradnici iznose materijale i igračke u plastičnim košarama
koje se trebaju dezinficirati ispred sobe.
• Dezinfekciju igračaka te košara vrši spremačica.
• Dužnost je kuharica dezinficirati sve artikle i ambalažu koja ulazi u dječji vrtić kroz
ulaz, a svježe voće i povrće odmah staviti na pranje u najbliži sudoper.
• Dezinfekciju prostora i opreme vrše spremačice tijekom dana prema listi za
dezinfekciju.
• Zvona i kvake na ulazima dezinficira spremačica tijekom dana, sukladno planu
dezinfekcije.
• Krevete spuštaju i dižu spremačice isključivo u periodu dok djeca ne borave u
sobi.
• Za distribuciju hrane, kuharica/pomoćna kuharica odlaže ručak na kolicima ispred
sobe.
• Odgajatelji  preuzimaju kolica u sobi i dijele ručak.
• Samoposluživanje djece nije dozvoljeno (doručak, užine, ručak).
• Po završenom ručku odgajatelji kolica ostavljaju ispred sobe gdje ih preuzima
spremačica ili osoblje kuhinje.
• Zadnje osobe koje izlaze iz vrtića jesu spremačice koje dezinficiraju sve korištene
površine.
• Dostavu za potrebe ustanove preuzimaju nadležni radnici ustanove na vanjskim
vratima, a ulaz je dozvoljen iznimno serviserima i ostalim službama čije usluge su
neophodne (što uključuje dosljednu provedbu preventivnih i protuepidemijskih
mjera poput provjere vode za ljudsku potrošnju, zdravstvene ispravnosti hrane i
sl.) uz obveznu mjeru dezinfekcije ruku i po potrebi nošenja zaštitne maske i
zamjenske obuće ili jednokratnih nazuvaka.
PRANJE PAMUČNIH MASKI TE RADNE ODJEĆE
• Korištene se maske redovite odnose kući, peru na min 60 stupnjeva te glačaju.
• Kuharicama se radna odjeća svakodnevno pere u vrtiću.
• Svi ostali djelatnici svoju radnu odjeću odnose kući i peru.

PROTOKOL POSTUPANJA U SLUČAJU SUMNJE NA COVID-19 ZA OSOBE KOJE
BORAVE U VRTIĆU
Kod djece:
• U slučaju pojave temperature dok dijete boravi u vrtiću roditelj je obavezan odmah
po pozivu odgajatelja, stručnih suradnica ili ravnateljice vrtića doći po dijete i
obratiti se doktorici pedijatrici ili odabranom liječniku.
• Do dolaska roditelja, dijete se izdvaja iz skupine te za njega skrbi matični
odgajatelj ili za to zadužena osoba, zaštićena medicinskom maskom.
• Vrijednost djetetove temperature te druge simptome bolesti, odgajatelj upisuje u
dokumentaciju skupine te evidencijsku listu djece.
• Nakon obavljenog pregleda, roditelj je dužan ravnateljici i matičnom odgajatelju 
javiti  informacije o zdravstvenom stanju djeteta.
• U slučaju bilo kakvih simptoma bolesti bez temperature (iscjedak iz nosa, kašalj,
kožne promjene, proljev, povraćanje) odgajatelj će pozvati roditelja nakon
konzultacije sa ravnateljicom i roditelj je obavezan doći po dijete.
• Roditelj obavezno treba javiti ravnateljici ako dođe do bilo kakvih promjena u
zdravstvenom stanju djeteta te ukoliko se covid- 19 dijagnosticira nekom od
ukućana ili bliskim kontaktima.
 BOLESNO DIJETE NE SMIJE DOĆI U VRTIĆ!!!

Kod djelatnika:
• U slučaju pojave temperature ili bilo kojeg drugog simptoma bolesti kod djelatnika
koji radi u vrtiću (respiratorni simptomi – kašalj, kratki dah), djelatnik će biti
upućen na odlazak iz vrtića, a daljnje postupanje ide prema preporukama HZJZ.
•  Djelatnik je dužan javiti se svom liječniku te povratno nazvati ravnateljicu.


NAPOMENA:
Cjelokupne mjere koje je izdao HZJZ-o, možete potražiti na web stranicama HZJZ.
Epidemiološke mjere prilagođene su situacijskim faktorima odnosno neodgodivim
građevinskim radovima u ustanovi.

 

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ GIRICE ZA PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU


1. Prijave za upis djece u Dječji vrtić Girice podnose se radnim danom od 08. do 24.
lipnja 2020. godine u vremenu od 13,00 do 15,00 sati psihologinji Moreni
Damijanjević u Uredu psihologa Dječjeg vrtića Girice, na adresi Šetalište 20. travnja
52 i 54, Cres.
2. Termini za provođenje intervjua sa stručnom suradnicom - psihologinjom za
novoupisanu djecu odrediti će se prema individualnom rasporedu tijekom mjeseca
lipnja.
3. Programi Vrtića - upis se vrši za redoviti program i program javnih potreba :
- Za djecu od jedne godine do tri godine života, upis se obavljaju za cjelodnevni
9,5 satni program u dvije jaslične skupine;
- Za djecu od tri godine do polaska u osnovnu školu, cjelodnevni 9,5 satni
program i poludnevne 6 i 5 satne programe, upis se vrši u četiri vrtićke
skupine;
- Za ljetnu skupinu za koju će rad biti organiziran samo tijekom mjeseca srpnja i
kolovoza samo za djecu vrtićke dobi.
- Predbilježbe za djecu koja pune godinu dana nakon početka pedagoške godine,
odnosno nakon 01. rujna 2020. godine

 

 

 

PROČITAJ VIŠE...

 

 

 

PROVEDBENI PLAN OTVARANJA  DJEČJEG VRTIĆA GIRICE U KONTEKSTU EPIDEMIJE COVID-19

od 11. svibnja 2020. godine

Cres, svibanj 2020.


SMJERNICE I DOKUMENTI ZA IZRADU PROVEDBENOG PLANA

Na osnovu preporuke koju je objavio Nacionalni stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, a vezano uz otvaranje dječjih vrtića, Dječji vrtić Girice započet će s radom u periodu od 11. 5. do 24. 5. 2020., prema posebnim uvjetima te u ograničenom opsegu. Provedbeni plan otvaranja vrtića za period od 11. 5. do 24. 5.2020., izrađen je prema Uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-vrtici-i-skole-29-4-2020-finalno.pdf

i Preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/KoronaInfo/
Preporuka%20za%20rad%20s%20djecom%20rane%20i%20predškolske%20dobi.pdf

S obzirom na specifičnost situacije te uvažavajući sve mjere i upute nadležnih tijela, Vrtić se maksimalno prilagodio potrebama roditelja koji su zaposleni i nemaju drugu mogućnost zbrinjavanja djece. Roditelji su na kućnu adresu dobili Izjavu za dovođenja djeteta u vrtić, Anketu o pohađanju djeteta u vrtić do kraja pedagoške godine i Protokol postupanja pri preuzimanju djeteta u ustanovu (mjere suzbijanja bolesti uzrokovane korona virusom). Popunjavanjem Ankete i Izjave, roditelji su iskazivali svoju potrebu za dovođenjem djeteta u vrtić. Rad je organiziran sukladno potrebama roditelja, a isto tako i potrebama djece za dolaskom u poznate prostore. Rezultati ankete o pohađanju djeteta u vrtić su sljedeći: Pužići – 4 djece, Cukarići – 7 djece, Loptice – 6 djece, Šapice – 8 djece, Anđelići- 5 djece i Voćko – 5 djece, ukupno 35 djece.Djeca su raspoređena u 6 odgojnih skupina, do 9 djece u svakoj odgojnoj skupini (braća i sestre se ne razdvajaju jedino ako se radi o vrtićkom ili jasličkom djetetu).  Za jednu skupinu djece brine se jedan odgojitelj, odnosno dva u cjelodnevnom programu, svaki u jednoj smjeni bez preklapanja.

Prilog 1. Anketa o pohađanju djeteta u vrtić

Prilog 2. Izjava za dovođenje djeteta u vrtić

Prilog 3. Protokol postupanja pri preuzimanju djeteta u ustanovu (mjere suzbijanja bolesti uzrokovane koronavirusom)

PROČITAJ VIŠE...

 

 

 

Odluka Grada Cresa 19 03 2020

 Odluka Grada Cresa 19 03 2020

Plakat za javne prostore B1 COVID 19

 

Pravilno pranje ruku


Copyright © 2013. Sva prava pridržana DV Girice, Cres